Vaše osobné údaje sú spracovávané v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. IS e-shopu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č. 201418783.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vitalipa.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ". Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že všetky objednávky zhromažďujeme v našom administratívnom prostredí www.vitalipa.sk pre potreby zaistenia dodávok tovaru, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole a štatistiky. 

Odoslaním objednávky vyjadrujete prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Pri registrácii, resp. objednávke sú spracovávané nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, email a telefónny kontakt. Údaje sú evidované v zabezpečenom informačnom systéme bez prístupu tretích strán. Kontaktné údaje sú poskytnuté len externým dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravu zásielok.  Ak si Kupujúci nepraje, aby jeho osobné údaje boli zaregistrované v databáze Prevádzkovateľa, môže si tovar objednať aj bez registrácie, e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, ak si Kupujúci praje vymazať všetky svoje osobné údaje, je potrebné Prevádzkovateľovi zaslať o tom informáciu prostredníctvom e-mailu, na základe ktorého budú všetky záznamy o jeho údajoch trvalo vymazané z databáz