UA-50641817-1

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ:

Preferenc, s.r.o, 082 71  Kamenica 27, IČO: 44826389, IČ DPH: SK2022856627.

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 21813/P.

Miesto podnikania: VitaLipa - zdravá výživa, Krivianska 553/9, 082 71  Lipany.

Kupujúci:

Fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutočnila objednávku, a tým vstúpila do obchodného vzťahu s prevádzkovateľom.

Používaním webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


2. Objednávanie tovaru

Tovar, ktorý sa nachádza  v ponuke internetového obchodu vitalipa.sk, môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o objednávke. Týmto vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar v dohodnutej cene.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar a dopravné náklady celú kúpnu cenu a prevziať objednaný tovar.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov vyplnených v objednávke.

Údaje nevyhnutné na spracovanie objednávky:

  • meno a priezvisko kupujúceho
  • adresa dodania tovaru
  • telefónne číslo a email
  • názov tovaru a počet kusov
  • spôsob úhrady za tovar
  • spôsob prepravy tovaru

Právnická osoba musí pri zadávaní objednávky uviesť aj svoje IČO, IČ DPH (ak je platcom DPH) a fakturačnú adresu (ak je odlišná od adresy dodania).


3. Zaplatenie za tovar

Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov úhrady za objednaný tovar:

  • dobierka pri prevzatí objednávky
  • bankovým prevodom pred odoslaním objednávky
  • v hotovosti pri osobnom prevzatí objednávky
  • platba kartou pred odoslaním objednávky

Ak zákazník pri platbe pred odoslaním objednávky neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode vitalipa.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 


4. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý má predávajúci skladom, bude odoslaný kupujúcemu do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou. Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si objednaný tovar osobne v prevádzke predávajúceho v Lipanoch. 

V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky formou emailu.

Za prepravu tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa cenníka.


5. Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom je možné zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim, a to osobne alebo doporučene poštou či kuriérom. 

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.


8. Reklamácie

Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a popísať závadu. O ďalšom postupe sa dohodne predávajúci s kupujúcim podľa charakteru závady.

Pre uznanie reklamácie chybného alebo poškodeného tovaru je potrebné zaslať tento tovar spolu s kópiou daňového dokladu na adresu predávajúceho. 

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Nie je možné reklamovať tovar, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.


9. Ochrana osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby fakturácie a expedície zásielok. Predávajúci sa zaväzuje získané údaje poskytnuté zákazníkom použiť výlučne pre potreby spracovania a expedovania objednávky. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám ani iným subjektom.